Mietteitä Sijoittamisesta

Piensijoittajan avoin muistio

Becton, Dickinson and Co. (NYSE:BDX)

leave a comment »

BD on vuonna 1897 perustettu lääketieteellisen tekniikan yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy lääketieteellisiä välineitä, laitejärjestelmiä ja reagensseja. Se on keskittynyt kehittämään lääkkeiden annostelun ja imeytymisen hallintaa, tehostamaan infektio- ja syöpäsairauksien diagnosoinnin nopeutta ja laatua sekä edistämään uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehitystä, tutkimusta ja tuotantoa. Yrityksellä on kolme liiketoimintaryhmää, jotka ovat (suluissa FY10 liikevaihto sekä osuus kokonaisliikevaihdosta):

  • BD Medical toimittaa mm. neuloja, ruiskuja ja erilaisia katetreita ($3,796, 51,49 %)
  • BD Diagnostics toimittaa diagnostisten näytteiden keräämiseen ja kuljettamiseen tarkoitettuja tuotteita, instrumentteja sekä reagenssijärjestelmiä. ($2,319, 31,46 %)
  • BD Biosciences toimittaa diagnostiikka- ja tutkimustyökaluja biotieteiden harjoittajille, kliinisille tutkijoille, laboratoriohenkilöstölle ja kliinikoille ($1,257, 17,05 %)

Tällä hetkellä jo yli puolet liikevaihdosta tulee USA:n ulkopuolelta ja BD on jatkanut myös FY10 investoimista mm. Eurooppaan ja Meksikoon. Yritys ennakoi, että seuraavan vuosikymmenen aikana suuri osa liikevaihdosta tulee syntymään kehittyvistä maista, kuten Kiinasta, Intiasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Asiakaskunta koostuu mm. sairaaloista/klinikoista, yksityisistä lääkäreistä, apteekeista, lääkefirmoista, laboratorioista ja veripankeista.

Kilpailutilanne on yrityksen kaikissa liiketoimintaryhmissä tiukkaa, aivan kuten Medtronicin tapauksessakin. Itse asiassa nämä kaksi yritystä ovat monella tapaa sen verran samanlaisia, että en lähde turhaan toistamaan samoja asioita uudestaan, vaan suosittelen lukemaan Medtronicin analyysin ennen jatkamista.

Yrityksen Kehitys

BD:n liikevaihto- ja voitto on kehittynyt tarkasteluajanjaksolla (2002 -2010) melko hyvin, sillä liikevaihto on noussut jokaisena vuotena ja liikevoiton suunta on ollut yhtä vuotta lukuun ottamatta koilliseen. Myös yrityksen tase on ollut aina hyvässä kunnossa ja esim. FY10 current ratio oli 2,7.

Yritys ennustaa, että FY11 liikevaihto tulee kasvamaan noin ~5 %, kun taas ns. bottom line kasvaa 10 % tahtia. Tästä ennustuksesta voidaankin todeta, että myös tämän yrityksen kohdalla räjähtävän kasvun aika on menneisyydessä.  On kuitenkin realistista odottaa, että mainitut investoinnit kehittyviin maihin tulevat tuomaan jonkinlaista kasvua yritykselle ja että tämä tulee osittain kompensoimaan kehittyneiden maiden laskua. Yllä olevasta diagrammista voidaan myös huomata, että FCF on noussut melkein joka vuosi ja capex – kulut ovat pysyneet kurissa.

Siitä lähtien kun yritys muuttui julkiseksi vuonna 1962, on se maksanut jokaisena vuonna omistajilleen osinkoa ja myös kasvattanut sitä 38 vuotena peräkkäin.  Osinkojen lisäksi se on vähentänyt osakemääräänsä merkittävästi.

Negatiivisena seikkana on tosin se, että osinkotuotto on ollut aina todella matala (tällä hetkellä se on 2,08 %). Sivuhuomiona täytyy mainita, että Suomesta ei taida löytyä yhtään yritystä, joka kykenisi maksamaan jatkuvasti kasvavaa osinkoa, samalla tavalla kuin esimerkiksi moni USA:n large-cap yritys.

Kuten jo aikaisemmin todettiin, toimii yritys alalla, jossa kilpailu on tiukkaa. Tästä huolimatta sen nettovoittomarginaali sekä ROE-% ovat olleet noususuhdanteessa  vuodesta 2004 asti, vaikka TK-kulujen osuus liikevaihdosta on kasvanut. Viimeisimmän Q3-tulosjulkistamisen yhteydessä yrityksen CFO mainitsi, että kaikista investoinneista huolimatta, se pystyy silti parantamaan marginaalejaan FY12.

Arvostus

Jälleen päästään siihen mielenkiintoisimpaan kohtaan, eli analysoimaan yrityksen tämän hetkistä arvostusta. Käyn tämänkin yrityksen kohdalla läpi kolme eri arvostusmenetelmää, jolla voidaan hahmotella yrityksen arvoa. Sitä ennen hieman yleisiä arvostuslukuja, perustuen FY10 lukuihin (poislukien PE10):

PE10: 25.1

P/E: 14.4

P/FCF: 16.84

P/S: 2.7

P/B: 3.5

Absolute P/E Model Valuation

Olen asettanut tuloksen kasvuprosentin 10 %:n, mikä on jonkin verran matalampi kuin 2002 – 2010 mediaanikasvu 12,7 %. Yritys- ja rahoitusriskit ovat melko maltillisia ja tuloksen ennustettavuus on hyvä, joten olen antanut kaikille näille muuttujille arvoksi 1.

Fair Value P/E Model -Becton, Dickinson and Co. (NYSE:BDX)
Tuloksen kasvu 13.5
+
Osinkotuotto 2
=
Perus P/E 15.5
x
Yritysriski 1.00 1.00
x
Rahoitusriski 1.00 1.00
x
Tuloksen
ennustettavuus
1.00 1.00
=
Fair Value P/E 15.50
Arvioitu arvo per osake 85.10

Benjamin Graham Formula Valuation


Myös tässä laskelmassa kasvuprosentiksi on annettu 10 % ja EPS-aloitusarvoksi yrityksen oma arvio FY11 tuloksesta ($5.65 – $5.70).

Benjamin Graham Formula Valuation – Becton, Dickinson, and Co (NYSE:MDT)
EPS kasvuennuste 10.00%
EPS-aloitusarvo 5.65
Vähimmäistuottovaatimus % 6.05%
Kasvamattoman yrityksen P/E 7.5
Arvioitu arvo / osake 92.45

DCF-Valuation


Näistä kolmesta arvostusmallista DCF-malli on ainut, joka pitää yritystä yliarvostettuna. Täytyy kuitenkin taas huomata, että kuinka dramaattinen ero syntyy jos discount rate lasketaan 12 % -> 9 %, sillä tällöin yrityksen intrinsic value  / per osake muuttuu $72,95 ->$ 102.53. Osa sijoittajista on sitä mieltä, että discount rate tulisi olla jokaisella yrityksellä sama, kun taas joidenkin mielestä isommilla ja vakaammilla yrityksillä sen tulisi olla pienempi. Vaikka DCF- laskelman suorittaminen ei ole rakettitiedettä, niin voisin tulevaisuudessa kirjoittaa asiasta oman julkaisun, mikäli lukijoilla on siihen kiinnostusta.

DFC Valuation – Becton, Dickinson and Co. (NYSE:BDX)
Alennusmäärä 12.00%
FCF-kasvutahti 10.00%
Päätösvaiheen kasvu 2.00%
FCF aloitusarvo 1,121.72
Käteinen yhteensä 1,744.20
MAX(0,Lyhytaikaiset velat –
Lyhytaikaiset varat)
0.00
Ylimääräinen käteinen 1,744.20
Kassavirrat
Vuosi FCF FCF PV
2012 1,233.89 1,101.69
2013 1,357.28 1,082.01
2014 1,493.01 1,062.69
2015 1,642.31 1,043.72
2016 1,806.54 1,025.08
5,315.18
Päätösarvo 18,426.67 10,455.79
Arvioitu arvo 17,515.17
Arvioitu arvo / osake 72.95
Advertisements

Written by vdell

05/08/2011 at 17:10

Posted in yritysanalyysit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: