Mietteitä Sijoittamisesta

Piensijoittajan avoin muistio

Stanley Furniture FY11Q3-päivitys

leave a comment »

Stanley Furniture, joka analyysi löytyy täältä, julkaisi hiljattain Q3-osavuosituloksensa, josta käy ilmi, että USA:n asunto- ja vähittäiskauppamarkkinat eivät ole vieläkään antaneet piristymisen merkkejä. Stanley on kuitenkin edelleen jatkanut vuoden 2010 lopussa aloitettua sopeuttamisohjelmaansa ja vaikka yritys ei vieläkään tuottanut omistajilleen voittoa, niin suunta on kuitenkin oikea:

 • Tappio supistui $1.7 miljoonaan aikaisemmasta $2 miljoonasta (CDSOA – tuloista puhdistettu), vaikka liikevaihto laski FY11Q2-tulokseen verrattuna noin 4.9 %.
 • Myyntikate (eng. gross margin) nousi $3.8 miljoonaan aikaisemmasta $3.4 miljoonasta. Nousu saavutettiin pääasiassa Robbinsvillen tehtaan modernisoinnin avulla, jossa vanhat koneet korvattiin enemmän automatisoiduilla koneilla. Yritys kertookin, että yksi sen päätavoitteista on korvata työvoimaa koneilla, jolloin luonnollisesti parannetaan tehokkuutta.
 • Käteisen osuus taseessa laski $24 miljoonasta $19.5 miljoonaan, josta $1.6m on ns. rajoitettua käteistä (restricted cash).
 • Capex-kulut nousivat $1.7 miljoonaan, johtuen äsken mainitusta tehtaan modernisoinnista.
 • Capex-kulujen nousu aiheutti sen, että liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen. Tästä ei kuitenkaan tarvitse olla tällä hetkellä huolissaan, sillä yrityksen tase on erittäin vahva, eikä sillä ole käytännössä yhtään velkaa.
 •  Käyttöpääoma kasvoi 7 % ($24.3m), johtuen lähinnä inventaarion kasvattamisesta.

Yhtiö arvioi, että viimeisellä kvartaalilla capex-kulut tulevat olemaan noin $2m, jotka aiheutuvat suurilta osin tehtaan modernisoinnin jatkumisesta. CDSOA-maksuista yritys ei pystynyt kertomaan kuin sen veran, että Q4:n aikana niitä pitäisi tulla noin $1.1m. Olin hieman pettynyt johdon toimintaan osavuosikatsauksen yhteydessä, sillä eräs tapahtumaan osallistunut henkilö kysyi lisätietoja CDSOA-maksujen kohtalosta, jolloin hänelle luvattiin soittaa henkilökohtaisesti takaisin. Tämä oli toki hänelle hyvä homma mutta muille ei. Maksuja voisi parhaassa tapauksessa tulla yhteensä $40m, eli yrityksen markkina-arvon verran, joten tämä olisi ollut todella tärkeää tietoa.

Tällä hetkellä Stanleyn ns. break-even taso (liikevaihdon osalta) on noin $30m per kvartaali. Yritys siis kääntyisi voitolliseksi, mikäli se saavuttaisi tämän rajan. Sitä ei kuitenkaan pystytty sanomaan, että saavutetaanko tämä taso FY12Q1 aikana. Q3-liikevaihto oli $26.05m.

Aikaisemman analyysin jälkeen yrityksen osakekurssi on tippunut melko rankasti ja hinta on tätä kirjoitettaessa $2.80, eli 33.5 % alempi kuin aikaisemman analyysin aikana. Q3-tietojen perusteella Stanleyn kirja-arvo on $3.88 per osake. Mielestäni osake on melko reilusti aliarvostettu, koska:

 • Yritys on velaton eikä sillä käytännössä ole konkurssiriskiä.
 • P/B on 0.72, eli sen liiketoiminnalle ei vieläkään anneta minkäänlaista arvo.
 • Taseessa ei ole ollenkaan liikearvoa. Tällaisen yrityksen kanssa se on hyvä asia.
 • NCAV on $2,54 per osake
 • Sopeuttamisohjelma on tuottanut jatkuvasti tuloksia ja, mikäli koko talous ei romahda uudestaan, on voitollisen tuloksen saavuttaminen lähellä (tämä on tietenkin suhteellista ja riippuu sijoittajan kärsivällisyydestä).
 • Sopeuttamisohjelman takia yritys tulee olemaan tulevaisuudessa huomattavasti tehokkaampi.
 • Mahdollisesti saatavat CDSOA-maksut voivat tapahtuessaan tuoda kassaan markkina-arvon verran rahaa.

Näiden lisäksi hallituksen puheenjohtaja / toimitusjohtaja osti eilen yrityksen osakkeita 20000 kappaletta, eli $55048 arvosta. Tämän jälkeen hänen omistuksena vastaa noin yhtä prosenttia koko yrityksestä. Sisäpiiri ei ole missään vaiheessa dumpannut osakkeita vaan ovat lähinnä ostaneet niitä.

P.S. Suosittelen jokaista sijoittajaa kuuntelemaan yritysten puhelinkonferenssitilaisuudet, sillä niistä saa yleensä todella arvokasta tietoa yrityksen tilasta. Stanleyn Q3-tilaisuuden voi kuunnella tästä.

Written by vdell

25/10/2011 at 18:43

Posted in yritysanalyysit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: